צחוק מהעבודה – וטרינר בטלוויזיה


צחוק מהעבודה – תוכנית טלוויזיה שצולמה במרפאה


כל הזכויות שמורות, מרפאה וטרינרית אזורי חן